Quảng Ngãi: UBND xã xây trụ sở làm việc, biết sai vẫn làm

10.229 lượt xem


Tác giả: Nhóm phóng viên

Ý kiến của bạn