Quảng Ngãi: Xe chuyên dụng quân sự phun tiêu độc khu vực chỗ ở bệnh nhân 419

13.696 lượt xemÝ kiến của bạn