Quảng Thành với những nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ

KTNT Được sự quan tâm của chính quyền huyện, tỉnh và sự đoàn kết, quyết tâm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của lãnh đạo và người dân, đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân xã Quảng Thành (Hải Hà - Quảng Ninh) không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Mô hình trồng cây dược liệu cà gai leo của ông Phạm Đức Mạnh ở thôn Hải An, xã Quảng Thành. Ảnh: Ánh Hồng

Những điểm sáng

Ông Trần Văn Trí, Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban chỉ đạo XDNTM xã Quảng Thành, cho biết: “Chúng tôi xác định, XDNTM là chương trình hợp lòng dân. Mặc dù hơn 5 năm thực hiện chương trình là hơn 5 năm tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, thời tiết, dịch bệnh diễn biến thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và cho Chương trình XDNTM từ nguồn ngân sách nhà nước, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã đã xây dựng đề án XDNTM, tập trung bàn xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện chương trình”.

Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ XDNTM, Quảng Thành xác định nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Xác định nông nghiệp chỉ có thể là ngành kinh tế mũi nhọn nếu phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, xã đã quy hoạch diện tích đất nông nghiệp thành 3 vùng sản xuất tập trung gồm: Trồng cây có múi (bưởi Diễn, chanh đào) với diện tích hơn 10ha; trồng cây dược liệu (cà gai leo) hơn 2ha; lúa chất lượng cao hơn 1,5ha. Đến nay, mô hình trồng 2 loại cây này được nhiều hộ tham gia trồng và nhân rộng (năm 2016, diện tích chanh đào, bưởi Diễn của xã thêm 9ha).

Ngoài ra, xã huy động nguồn vốn hơn 1,6 tỷ đồng đầu tư hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất. Nhờ đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản của Quảng Thành bình quân đạt hơn 19 tỷ đồng/năm.

Song song với phát triển nông nghiệp, xã huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong hơn 5 năm, 6,22/10,3km đường thôn xóm; 2,526/4,8km đường ngõ xóm, 2,87/5,2 km đường nội đồng được cứng hóa. Từ năm 2013-2015, địa phương đã đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng xây mới 3 tuyến kênh mương với chiều dài trên 1,7 km phục vụ tưới tiêu. 100% số thôn bản đã triển khai lắp đường điện chiếu sáng các trục thôn xóm. Nhân dân tự đóng góp kinh phí lắp đặt và chi trả tiền điện.

Ông Trần Văn Trí, Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban chỉ đạo XDNTM xã Quảng Thành

Nhờ nỗ lực phát triển sản xuất, đời sống của người dân Quảng Thành từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 8%; thu nhập bình quân đạt 22 triệu/người/năm. Đến tháng 10/2016, Quảng Thành đạt 16/19 tiêu chí.

Nỗ lực cho mục tiêu mới

Dù đã có những thành công đáng ghi nhận nhưng ông Trần Văn Trí cũng thừa nhận, Chương trình XDNTM của xã còn gặp nhiều khó khăn như công tác lập quy hoạch vùng sản xuất tập trung còn chậm, sản xuất với quy mô nông hộ còn nhiều, lối canh tác cũ chậm được xoá bỏ, định hướng thị trường còn hạn chế. Các mô hình phát triển sản xuất tập trung theo hướng hàng hoá chưa thực sự phát triển sâu rộng, sự vào cuộc của doanh nghiệp còn hạn chế, quy mô nhỏ. Kinh tế hợp tác phát triển chậm, chưa hỗ trợ hoạt động sản xuất của nông hộ…

Quảng Thành phấn đấu đến cuối năm 2017 cơ bản đạt NTM, tạo tiền đề cho mục tiêu lớn hơn, về đích NTM vào năm 2018. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới, xã sẽ tích cực huy động nhân dân thực hiện công tác xã hội hoá và nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho XDNTM. Đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị. Xã kiến nghị nhà nước tiếp tục hỗ trợ, đầu tư nguồn lực để hoàn thiện trường học, trạm y tế, sửa chữa nhà văn hóa thôn bản và các công trình phúc lợi khác.

Đặc biệt, để nâng cao đời sống cho người dân, xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, trang trại trên địa bàn. Ngoài ra, cần có chính sách phù hợp để hỗ trợ kịp thời cho nhân dân sản xuất nông nghiệp, giải quyết đầu ra cho sản phẩm để nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

Thuỷ – Nghĩa

 

KTNT

Ý kiến của bạn