Quê nghèo đổi thay nhờ nông thôn mới

KTNT Sau gần 8 năm tích cực triển khai XDNTM, diện mạo nông thôn Dũng Tiến (Vĩnh Bảo - TP. Hải Phòng) có sự chuyển biến tích cực, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.  Dũng Tiến phấn đấu cán đích NTM vào cuối năm 2019 này.

3.jpg
Nhờ Chương trình XDNTM, bộ mặt nông thôn xã Dũng Tiến từng bước đổi thay.

 

Là xã thuần nông, gặp nhiều hạn chế về nguồn lực, song với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sau gần 8 năm tích cực triển khai XDNTM, diện mạo nông thôn Dũng Tiến (Vĩnh Bảo - TP. Hải Phòng) có sự chuyển biến tích cực, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.  Dũng Tiến phấn đấu cán đích NTM vào cuối năm 2019 này.

Cán đích NTM

Để XDNTM đi vào thực tế, Đảng ủy, UBND xã Dũng Tiến đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG về XDNTM từ xã đến thôn. Tiến hành khảo sát thực trạng kinh tế - xã hội của địa phương so với 19 tiêu chí NTM, đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay XDNTM.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Trung Tiến, Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến, chia sẻ: “Chương trình XDNTM đã làm thay đổi căn bản diện mạo của xã. Hệ thống đường giao thông cơ bản được cứng hóa, giúp người dân đi lại và phục vụ sản xuất thuận tiện. Các công trình phúc lợi, trường học được xây dựng, cải tạo khang trang, khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp. Nhà nhà cùng nhau thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất. Vì thế mà đời sống của người dân trong xã được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân trong xã hiểu được XDNTM, thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Phong trào làm đường giao thông nông thôn của xã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cộng đồng. Nhân dân trong xã tự nguyện hiến đất làm đường, tích cực đóng góp kinh phí để nâng cấp, mở rộng và bê tông hóa các tuyến đường giao thông. Sau 8 năm thực hiện, toàn xã Dũng Tiến đã cứng hóa gần 70km đường giao thông. Các tuyến đường được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, còn người dân hiến một phần đất, đóng góp kinh phí và hàng nghìn ngày công lao động để hoàn thành.

Đồng thời, xã Dũng Tiến cũng đầu tư sửa chữa phòng làm việc trụ sở UBND xã, sửa chữa xây mới trường học, giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa các thôn và nhiều công trình khác. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình XDNTM của xã đạt hơn 100 tỷ đồng (trong đó, thành phố và huyện cấp 37,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 70 tỷ đồng, vật tư thành phố cấp 720 tấn xi măng).

Nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao thu nhập

Ngoài xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được Dũng Tiến  xem là nhiệm vụ trọng tâm trong XDNTM. Chính vì vậy, những năm qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mang lại những đổi thay tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, xã vận động nhân dân tập trung xây dựng mô hình cánh đồng lúa thương phẩm với diện tích 20,5ha, cánh đồng trồng đỗ tương thương phẩm 19,0ha, khoai sọ 15ha, mô hình sản xuất ớt cay theo chuỗi giá trị sản phẩm 55ha. Vận động các hộ chăn nuôi mở rộng quy mô, đầu tư chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Đến nay, xã có 15 trang trại chăn nuôi gà theo hình thức gia công quy mô từ 2.000 đến 5.000 con/lứa; 8 hộ xây dựng mô hình sản xuất chăn nuôi tổng hợp.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, địa phương cũng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp- thương mại - dịch vụ. Trên địa bàn xã hiện có 7 xưởng may gia công, 9 xưởng mộc dân dụng, 7 xưởng cơ khí, giải quyết việc làm cho người dân địa phương với mức thu nhập ổn định. Xã không còn hộ đói, hộ có nhà ở dột nát, đời sống nhân dân được nâng lên, tăng hộ khá - giàu, giảm hộ nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, xã Dũng Tiến tạo được sự đồng thuận của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực, hoàn thành tiêu chí NTM, phấn đấu cán đích vào cuối năm 2019 này.

 

 

Phạm Trang

Ý kiến của bạn