Sẽ quy trách nhiệm nếu để xảy ra việc khai thác khoáng sản trái phép

KTNT UBND tỉnh Yên Bái sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, địa phương nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Mới đây, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn yêu cầu một số sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản (cát, sỏi) tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái  yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị, tổ chức có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 999/UBND-TNMT ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với quản lý cát, sỏi lòng sông; thực hiện tốt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của tỉnh và của cấp huyện đã được phê duyêt; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

 

khaithac-1615.jpg
UBND tỉnh Yên Bái sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để khai thác khoảng sản trái phép hay gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương phải tăng cường công tác phối hợp, nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý hoạt động khoáng sản; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Nâng cao trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã và phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biết là cát, sỏi.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị, tổ chức có liên quan nghiên cứu những nội dung đã được kiến nghị tại Báo cáo số 79/BC-HĐND ngày 30/7/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi) trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2017 để kịp thời khắc phục, giải quyết theo trách nhiệm, thẩm quyền.

Đặc biết, UBND tỉnh Yên Bái sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp khi thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng (thất thoát lớn tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm lớn tới môi trường).

Trước đó, nhiều điểm để xảy ra việc khai thác khoáng sản trái phép được báo chí đưa tin, tuy nhiên vẫn diễn ra. Có thể kể đến như, trên sông Hồng, khu vực giáp ranh giữa hai xã Tân Hợp và Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, một số tàu khai thác khoáng sản trái phép đang hoạt động rầm rộ ngày đêm.

Suốt dọc hai bên bờ sông là nhiều vệt dài đất đá bị sạt lở. Bờ sông thuộc địa phận xã Mậu Đông có nơi sạt lở sâu 20-30m, còn bờ bên xã Tân Hợp sạt lở sâu 15m. Những bãi đất, sỏi nhô cao giữa dòng sông Hồng đang mùa nước lớn làm thay đổi dòng chảy khiến nước chảy xiết dồn vào hai bờ.

 

 

 

Thanh Xuân

Ý kiến của bạn