Siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát y tế tại các cảng cá tại Quảng Ngãi

12.343 lượt xem


Tác giả: Nhóm PV

Ý kiến của bạn