Sở NN&PTNT Nghệ An đề xuất thưởng 4 tỷ cho huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

KTNT Đó là một trong những nội dung đã được Sở NN&PTNT Nghệ An đề xuất với UBND tỉnh này trong phiên họp thường kỳ tháng 10 vừa qua.

1.jpg
Kỳ họp tháng 10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An.

 

Theo đó, Sở NN&PTNT Nghệ An đã đề xuất mức thưởng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 -2025, cụ thể: Đối với đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu sẽ được thưởng 4 tỷ đồng; đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao sẽ được thưởng 3 tỷ đồng; xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thưởng 700 triệu đồng, đạt chuẩn NTM nâng cao thưởng 600 triệu đồng; huyện đạt chuẩn NTM sẽ được thưởng 2 tỷ đồng. Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM thưởng 1,5 tỷ đồng. Xã đạt chuẩn NTM thưởng 500 triệu đồng.

 

3.png
Diện mạo nông thôn mới huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

 

Ngoài ra, việc hỗ trợ xi - măng trong xây dựng NTM cũng được đề xuất: Đối với đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM được hỗ trợ 5.000 tấn xi-măng PCB40. Hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM nâng cao được hỗ trợ 7.000 tấn xi - măng PCB40; Đối với xã đạt chuẩn NTM thuộc 10 huyện miền núi, gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương và Nghĩa Đàn được hỗ trợ 2.800 tấn xi - măng PCB40; Các xã thuộc các huyện còn lại được hỗ trợ 2.000 tấn xi - măng PCB40; xã đạt chuẩn NTM nâng cao được hỗ trợ 1.000 tấn xi - măng PCB40.

 

2.jpg
Ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đố Sở NN&PTNT Nghệ An trình dự thảo đề cương các nghị quyết tại kỳ họp

 

Các thôn, bản thuộc xã khu vực III miền núi và các thôn, bản thuộc 27 xã khu vực biên giới được hỗ trợ 150 tấn xi - măng PCB40/thôn, bản (không hỗ trợ các thôn/bản thuộc các xã nêu trên đăng ký đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2021 - 2025).

Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách trên do ngân sách tỉnh đảm bảo. Dự kiến cả giai đoạn 2021-2025 là 479,7 tỷ đồng (bình quân một năm khoảng 95,94 tỷ đồng).

Tại phiên họp thường kỳ tháng 10, UBND tỉnh Nghệ An đã nghe, cho ý kiến và thông qua đề cương các chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM nêu trên, tiến tới trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến làm cơ sở để xây dựng dự thảo Nghị quyết.

 

Xuân Hà

Ý kiến của bạn