Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023  

“Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

06/04/2023 14:26

Ban chỉ đạo liên ngành TƯ về an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Bắt đầu từ 15/4 đến 15/5/2023 được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Top