Thái Nguyên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

KTNT Sau một thời gian triển khai phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, UBND TP. Thái Nguyên và 32 xã, phường đã kết nối liên hệ thống một cửa, một cửa liên thông hiện đại tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch.

1.jpg
Việc khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến TP.Thái Nguyên giúp cho công dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính nhanh và thuận lợi hơn.

Sau một thời gian triển khai phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, UBND TP. Thái Nguyên và 32 xã, phường đã kết nối liên hệ thống một cửa, một cửa liên thông hiện đại tới UBND thành phố và Cổng dịch vụ công của tỉnh Thái Nguyên, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch.

Cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, năm 2018, TP. Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính.

Trong cải cách TTHC,TP. Thái Nguyên đã công khai, minh bạch 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, giúp cho các tổ chức và công dân hiểu rõ để tiện liên hệ công việc. Đồng thời, niêm yết công khai các quy định, TTHC, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đầu việc đối với tất cả các lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của UBND thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố để các tổ chức và công dân tra cứu.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố triển khai đạt hiệu quả cao, quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của thành phố được thực hiện qua hệ thống tự động, trang bị phần mềm nối mạng nội bộ. Chất lượng công tác tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC ngày càng được nâng cao.

Hết quý I/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của UBND TP. Thái Nguyên tiếp nhận 3.636 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 3.469 hồ sơ, đang giải quyết 167 hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của UBND các xã, phường tiếp nhận 151.325 hồ sơ, đã giải quyết 151.190 hồ sơ và 135 hồ sơ đang giải quyết.

Cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của UBND thành phố và các xã, phường luôn có ý thức kỷ luật, hòa nhã, nhiệt tình với nhân dân, thành thạo về nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Kiên, công dân phường Tích Lương (TP.Thái Nguyên), chia sẻ: “Gia đình có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng tôi không biết sử dụng vi tính nên phải nhờ các con thực hiện trên máy tính. Hôm nay, tôi được cán bộ hẹn đến lấy kết quả. Tôi thấy thủ tục chuyển đổi giấy tờ bây giờ thực hiện nhanh và thuận lợi hơn so với trước kia”.

Hiện đại hoá hành chính

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử, TP. Thái Nguyên đã ban hành Quyết định công khai Danh mục, quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 tại UBND thành phố, gồm 158 TTHC mức độ 3 và 13 TTHC mức độ 4 ở các lĩnh vực: Tư pháp, Nội vụ, LĐTBXH, GD&ĐT, Công Thương, Quản lý đô thị…

Đến nay, TP. Thái Nguyên đã phối hợp với Bưu điện thành phố triển khai 34 TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và phấn đấu đến hết năm 2018 có 100% TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, TP.Thái Nguyên đã triển khai nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đến cán bộ, công chức, viên chức của 100% cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong xử lý công việc và trao đổi thông tin. Đến nay, UBND thành phố và 32 xã, phường đã kết nối liên hệ thống một cửa, một cửa liên thông hiện đại tới UBND thành phố và Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Đặc biệt, UBND 32 xã, phường đã công bố và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong quản lý nhà nước.

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính, TP. Thái Nguyên đã tạo thuận lợi trong giải quyết các TTHC, góp phần phục vụ nhu cầu của các cá nhân, tổ chức và đáp ứng mức độ hài lòng của người dân.

 

 

 

 

Đình Tùng

Ý kiến của bạn