Thanh Ba phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

KTNT Những năm qua, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đã gặt hái được một số thành tựu đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Phát huy thành quả đó, chính quyền và nhân dân nơi đây đang tiếp tục chung sức đồng lòng, quyết tâm đưa huyện nhà hoàn thành mục tiêu XDNTM vào năm 2020.

 

tr2t.jpg
Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba - ông Nguyễn Văn Đức (người thứ nhất, hàng đầu, từ phải sang) kiểm tra công tác XDNTM ở cơ sở.

 

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba, cho biết:

Đến nay, Thanh Ba đã có 10/26 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm các xã: Đông Thành, Chí Tiên, Lương Lỗ, Đỗ Xuyên, Ninh Dân, Đồng Xuân, Hoàng Cương, Vũ Yển, Thanh Hà, Vân Lĩnh; quý II/2019, sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn là Khải Xuân, Võ Lao, Đỗ Sơn. Hết năm 2019, phấn đấu thêm 3 xã nữa đạt chuẩn, nâng tổng số xã trên địa bàn đạt chuẩn lên con số 16 và đưa số tiêu chí bình quân trên toàn huyện đạt 15,58 tiêu chí/xã, đồng thời đảm bảo không có xã ở mức dưới 10 tiêu chí.

Đặc biệt, tình trạng nợ đọng trong XDNTM luôn được huyện quan tâm chú trọng, tới nay, các địa phương đa phần đều không có nợ đọng.

Với đà này, chúng tôi phấn đấu đến năm 2020, Thanh Ba cơ bản đạt chuẩn huyện NTM.

Năm 2019, mục tiêu trong XDNTM của địa phương là gì, vấn đề XDNTM kiểu mẫu được huyện triển khai ra sao, thưa ông?

Ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 31/01/2019 về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM huyện Thanh Ba năm 2019; trong đó huyện phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM (Đông Lĩnh, Hanh Cù, Mạn Lạn); 6 xã cơ bản đạt chuẩn, đạt từ 15 tiêu chí trở lên; các xã còn lại tăng 1-2 tiêu chí/xã.

Về XDNTM kiểu mẫu, huyện đã lựa chọn 2 xã (Chí Tiên, Vân Lĩnh) để chỉ đạo thực hiện xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Kế hoạch đã sẵn sàng, chúng tôi đang đợi tỉnh ban hành tiêu chí khung xã NTM kiểu mẫu để tiến hành thực hiện.

Để đưa Thanh Ba cán đích huyện chuẩn NTM vào năm 2020, thời gian tới, huyện sẽ tiến hành triển khai  chương trình như thế nào, thưa ông?

Để đạt được mục tiêu đề ra, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM ở tất cả các xã; tích cực vận động, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã thực hiện tốt việc lồng ghép Chương trình XDNTM với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, gắn dịch vụ thương mại nông thôn với phát triển văn hóa; phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhằm xây dựng và phát triển mang tính đồng bộ, bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, Thanh Ba còn quan tâm chú trọng, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư thực hiện tiêu chí số 17 ( môi trường và an toàn thực phẩm) và tiêu chí số 13 (tổ chức lại sản xuất); quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá dịch vụ và ứng dụng công nghệ cao,...

Xin cảm ơn ông!

 

 

 

 

Đình Hợi (thực hiện)

Ý kiến của bạn