Thanh Hóa: Bỏ phiếu công nhận 16 xã NTM

KTNT Ngày 1/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị xét, công nhận xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1/2021. Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị.

Trong đợt thẩm định lần này có 9 xã được đề nghị xem xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM bao gồm: Tân Khang, Tế Nông, Công Chính,thuộc huyện Nông Cống; Tiến Lộc, Hải Lộc, thuộc huyện Hậu Lộc; Hà Tiến, thuộc huyện Hà Trung; Thạch Sơn, thuộc huyện Thạch Thành; Trung Hạ, thuộc huyện Quan Sơn; Vạn Xuân, thuộc huyện Thường Xuân đạt.

 

năng-pcvp-ntm.jpg
Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa phát biểu tạo hội nghị

Trong đợt xét này có 6 xã được đề nghị xét NTM nâng cao gồm: Quảng Bình, Tiên Trang, Quảng Yên (Quảng Xương), Hoa Lộc, Hưng Lộc, (Hậu Lộc), Tế Lợi (Nông Cống) và 1 xã được đề nghị  xét đạt NTM kiểu mẫu Định Tân (Yên Định).

Theo đánh giá của Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, cả 9 xã đề nghị xét, bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM lần này đều là những xã khó khăn của các huyện trong tỉnh, song đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, chủ động thực hiện các nội dung tiêu chí đã được quy định.

 

ct-hlhpnt.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, phát biểu đánh giá các tiêu chí liên quan cho các xã được xét xem NTM đợt 1

Cho đến nay, sản xuất nông nghiệp ở các xã được xem xét đạt chuẩn NTM lần này, đã có bước phát triển khá, nhiều xã đã làm tốt công tác tích tụ đất đai, chuyển đổi mục đích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao hơn. Trên địa bàn các xã, đều có các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Các HTX dịch vụ nông nghiệp được các xã quan tâm, chú trọng củng cố, phát triển và kinh doanh hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, sinh hoạt và đời sống của người dân được cải thiện rõ nét.

Đối với 6 xã đề nghị xét, bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao đều là những xã có vị trí địa lý thuận lợi, có quyết tâm cao và đã đạt được những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

ct-hnd.jpg

      Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu đánh giá về các tiêu chí về đích NTM của các xã.

 

Trên địa bàn các xã có nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập bình quân đầu người từ 1,65 đến 2,8 lần so với khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định đã phân tích đánh giá các tiêu chí, không bỏ phiếu công nhận các xã chưa hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu 6/9 xã đạt chuẩn NTM 100% số phiếu đồng ý gồm các xã: Tế Nông, Công Chính, Tiến Lộc, Hải Lộc, Hà Tiến, Thạch Sơn. 3 xã đạt NTM nâng cao, gồm: Hoa Lộc, Hưng Lộc, Quảng Bình và 1 xã Định Tân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.  

 

giang-pct-t.jpg
Phó Chủ tịch UNBD tỉnh, Lê Đức Giang, trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch hội đồng thẩm định NTM tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đáng giá cao sự nỗ lực của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh và các địa phương. Đồng thời, khẳng định, các xã được công nhận NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt này đều đạt chất lượng, hoàn chỉnh các tiêu chí theo quy định.

Các sở, ngành, Văn phòng điều phối NTM, đơn vị có liên quan phối hợp, hướng dẫn các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, nhất là nâng cao thu nhập cho người dân, an ninh, trật tự, môi trường được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng điều phối NTM hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu đợt này.

 

Xuân Sơn

Ý kiến của bạn