Thanh Hóa: Gần 2.400 tấn gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa, lũ

KTNT UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt gần 2.400 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia, để hỗ trợ cho người dân địa phương bị ảnh hưởng mưa, lũ năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh này yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm giao gạo kịp thời, theo hình thức đóng bao thuận lợi, để cấp hỗ trợ cho người dân tại các trung tâm xã xong trước ngày 31/12. Mức hỗ trợ là 15kg/người/tháng và không quá 03 tháng.
 
Giao Sở Tài chính xem xét, tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kinh phí vận chuyển gạo hỗ trợ cho người dân từ các trung tậm huyện, thị, thành đến các trung tâm xã, phường.
 
1_188357.jpg
Bản Hắc (xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) tan hoang sau trận lũ quét vào đêm 19/7/2018

 

Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Sở Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa, các cở, ngành liên quan và các huyện, thị, thành để tổ chức thực hiện, kiểm tra việc cấp phát gạo hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH phải thường xuyên theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.
 
UBND các huyện, thị, thành được hỗ trợ căn cứ vào Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH, để chỉ đạo các xã, phường tổ chức bình xét công khai, dân chủ, minh bạch những hộ dân được hỗ trợ và cấp đúng, cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng gạo theo tiêu chuẩn quy định. Việc cấp phát gạo hỗ trợ phải có sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của địa phương.
 
Chủ tịch UBND huyện, thị, thành sử dụng số gạo được cấp phát đợt này và nguồn lực của địa phương, để thực hiện việc hỗ trợ cho người dân kịp thời đến từng đối tượng, chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt, tuyệt đối không được cấp phát gạo theo hình thức tính bình quân, cào bằng và không được để xảy ra hiện tượng tiêu cực, lợi dụng gây thất thoát, lãng phí.  
 
 
 

Văn Cương - Xuân Sơn

Ý kiến của bạn