Thi đua đạt hiệu quả thực chất từ các phong trào thực chất

KTNT Từ ngày 13-20/11, các khối thi đua QĐ 4 tổng kết phong trào thi đua quyết thắng, đánh giá kết quả năm 2019, bàn chủ trương, biện pháp thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy - BTL QĐ4 đến dự và chỉ đạo các khối.

 Với chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, trong năm 2019, các đơn vị Quân đoàn 4 đã triển khai toàn diện, đạt hiệu quả thực chất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao sức chiến đấu, sức mạnh tổng hợp của đơn vị chủ lực.

1.png
Các đại biểu bàn biện pháp thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng thời gian tới trong hội nghị tổng kết năm 2019 khối thi đua các sư đoàn - ảnh Lê Cầu

 

Tại hội nghị tổng kết của các khối thi đua, các đại biểu đã đánh giá thực chất nguyên nhân đạt được kết quả cao, chỉ rõ những bất cập, chưa phù hợp và chia sẻ kinh nghiệm quý, cách làm hay để cùng nhau hoàn thành niệm vụ trong thời gian tới. Bên cạnh việc thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và rèn luyện phẩm chất nêu gương của người đứng đầu, các đơn vị tập trung đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính

Nhiều mô hình hay, cách làm mới, gương điển hình xuất hiện. Tiêu biểu như mô hình “Tuần huấn luyện kiểu mẫu”, “Một học, hai làm, ba yêu, bốn nói” ở Sư đoàn 9; “Ống tiết kiệm” ở Sư  đoàn 309; “Tiểu đội cùng tiến” ở Sư đoàn 7; “ Ngày tự giác, tự quản, tự rèn” ở Lữ đoàn 550... Hay đưa cán bộ đi học hỏi thực tế tại đơn vị bạn để về áp dụng sáng tạo tại đơn vị mình. Kết quả huấn luyện các khoa mục tại từng đơn vị đều đạt 100% yêu cầu và trên 80% khá giỏi.

2.png

 

3.png

 

4.png

 

5.png

 

6.png

 

7.png

 

8.png
Một số hình ảnh thi đua huấn luyện, tăng gia sản xuất giỏi của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 4 - ảnh Lê Cầu

 

 

Thi đua thực sự đã đem lại hiệu quả thực chất từ những phong trào, cách làm thực chất, góp phần xây dựng các đảng bộ trong quân đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thời gian tới, các đơn vị thi đua lập thành tích cao chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trường Sơn - Lê Cầu - Bù Lại

Ý kiến của bạn