Thông báo thay đổi nhân sự

KTNT

KTNT - Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn vừa ký các quyết định liên quan đến việc quản lý các đơn vị và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho cán bộ.

* Ngày 10/7/2014, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn ký Quyết định số 226/QĐ-KTNT tách Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh ra khỏi Cơ quan đại diện phía Nam, từ ngày 15/7/2014.

* Cùng ngày, Tổng biên tập ký Quyết định số 227/QĐ-KTNT bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tú, Phó trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, kiêm Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 15/7/2014. 

* Trong Thông báo số 225/TB-KTNT ngày 10/7/2014 về việc phân cấp lại việc quản lý các đơn vị trực thuộc, Tổng biên tập giao ông Nguyễn Tiến Chương, Phó tổng biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, phụ trách quản lý: Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, Tổ phóng viên thường trú tại  Bình Định, Phóng viên thường trú tại Quảng Nam, Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng Thông tin kinh tế và Phát hành, Văn phòng đại diện tại Cần Thơ, Văn phòng thường trú tại Vĩnh Long, từ tháng 7/2014. 

* Ngày 14/7/2014, Tổng biên tập ký Quyết định số 246/QĐ-KTNT, miễn chức vụ Trưởng văn phòng đại diện tại Đà Nẵng đối với ông Lê Văn Thơm, Phó tổng biên tập, từ ngày 15/7/2014. Đồng thời giao bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó trưởng văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, làm Trưởng văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, trong thời hạn 03 năm, từ ngày 15/7/2014.

* Trước đó, ngày 7/7/2014, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn ký Quyết định số 221 giao ông Lê Văn Thơm, Phó tổng biên tập phụ trách nội dung báo in, phụ trách nội dung Báo điện tử Kinh tế nông thôn, thay ông Nguyễn Mạnh Hưng, đã chuyển công tác.
Tin, bài cộng tác, trao đổi thông tin, góp ý, xin gửi qua e-mail: thomktnt@gmail.com; điện thoại: 0439724239 - 0913516232.
KINH TẾ NÔNG THÔN


KTNT

Ý kiến của bạn