Thông tin về việc chuyển đổi giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET ngày 01/12/2016 của Bộ GTVT

KTNT Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế cho Thông tư 58/2015/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sẽ quy định việc chuyển đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET theo hướng:

Đối với Giấy phép lái xe không thời hạn: Việc chuyển đổi sang Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET được thực hiện đến ngày 31/12/2020 và không yêu cầu thi lại lý thuyết.

Đối với giấy phép lái xe có thời hạn: Người sử dụng sẽ chuyển đổi sang Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET khi hết thời hạn ghi trên giấy phép.

Với sự thay đổi này sẽ giúp quy định của Bộ Giao thông vận tải phù hợp với pháp luật hiện hành và tạo thuận lợi cho người dân trong việc đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET.

Mọi thông tin, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn: Hotline: 0888682979; 0888683779.

Email: thomktnt@gmail.com;   tukinhte@gmail.com ;   lskiem@gmail.com; tuanluatsu1974@gmail.com

KTNT

Ý kiến của bạn