Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023  
 • Doanh nhân Việt với Khát vọng Việt Nam

  Doanh nhân Việt với Khát vọng Việt Nam

  1. Khát vọng Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập ngay từ ngày đầu thành lập nước Việt Nam mới (2/9/1945).

 • Muốn có nền nông nghiệp trách nhiệm: Phải có nhà nông chuyên nghiệp

  Muốn có nền nông nghiệp trách nhiệm: Phải có nhà nông chuyên nghiệp

  Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu định hướng: “Chú trọng phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao; phát huy tiềm, năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương” và phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân thông minh”.

 • Lắng nghe để kiên định mục tiêu

  Lắng nghe để kiên định mục tiêu

  Quý III năm 2021, do tác động của đại dịch Covid-19, lần đầu tiên nền kinh tế nước ta tăng trưởng âm.

 • Cần coi hợp tác xã như doanh nghiệp

  Cần coi hợp tác xã như doanh nghiệp

  Hiểu rõ vai trò của hợp tác xã (HTX) trong phát triển sản xuất quy mô lớn hơn, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 11/4/1946, Bác đã viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp (đăng trên Báo Cứu Quốc số 229, ngày 1-5-1946).

 • Cần nhân rộng mô hình Sơn La, Bắc Giang và Lào Cai

  Cần nhân rộng mô hình Sơn La, Bắc Giang và Lào Cai

  Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về phát triển kinh tế vùng, ngày 10/2/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

 • Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh: Chặng đường đã qua và hành trình mới

  Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh: Chặng đường đã qua và hành trình mới

  Chúng ta bắt đầu những bước đầu tiên thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

 • Nguồn lực lớn sẽ được quản lý tốt hơn

  Nguồn lực lớn sẽ được quản lý tốt hơn

  Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu “tấc đất tấc vàng”, nhưng giờ thì “đất còn đắt hơn vàng”.

 • Xuất khẩu nông sản sang EU: Cần nỗ lực từ mọi nhà

  Xuất khẩu nông sản sang EU: Cần nỗ lực từ mọi nhà

  Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội lớn và tạo sự chuyển biến đối với sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.

 • Cơ hội, thực tế và hành động

  Cơ hội, thực tế và hành động

  Trong gần 10 năm trở lại đây, trái cây từng bước chiếm lĩnh thị trường thế giới.

 • Vững vàng vươn lên

  Vững vàng vươn lên

  Xem lại báo cáo xuất khẩu nông – lâm – thủy sản 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020, thấy: Năm 2016, xuất khẩu nông - lâm – thủy sản đạt 32,1 tỷ USD; 9 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, xuất khẩu rau-quả đạt 2,46 tỷ USD.

 • Nghị quyết và Hành động

  Nghị quyết và Hành động

  Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ngoài vị trí đặc biệt quan trọng còn là vùng kinh tế trọng điểm của đất nước,

 • Để nông nghiệp là trụ đỡ vững chắc

  Để nông nghiệp là trụ đỡ vững chắc

  Thực tế nhiều năm qua, nhất là những lúc khó khăn nhất của đất nước, vai trò của nông nghiệp càng được thể hiện rõ.

 • Ngày hội lớn và nhiệm vụ lớn

  Ngày hội lớn và nhiệm vụ lớn

  Trên hành trình đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình từ cuối năm 1917, tại Pháp.

 • Mong đợi của cử tri được đáp ứng

  Mong đợi của cử tri được đáp ứng

  Qua hơn 10 ngày hoạt động của Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV (khai mạc sáng 23/5/2022), bạn đọc của Kinh tế nông thôn cho biết, Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện rất rõ sự gắn bó với cử tri, nhân đân, đã đưa hơi thở cuộc sống vào nghị trường

 • Để nông nghiệp ta thịnh: Cần đẩy nhanh Tri thức hóa nông dân

  Để nông nghiệp ta thịnh: Cần đẩy nhanh Tri thức hóa nông dân

  Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận nhiều vấn đề hệ trọng của quốc gia, và lần đầu tiên cả 3 vấn đề lớn (quy hoạch và quản lý đất đai, nông nghiệp – nông dân – nông thôn, kinh tế tập thể) được bàn thảo.

Thaco
Top