Từ khóa: ô nhiễm không khí có thể làm giảm 5% gdp việt nam