Từ khóa: ���nh h�����ng do d���ch b���nh covid ��� 19