Từ khóa: Bắt giữ nam thanh niên vận chuyển 42 kg bột nổ làm pháo