Từ khóa: UBND huyện Đông Anh và quận Long Biên chưa thực hiện chỉ đạo của thành phố