Từ khóa: giá rẻ sẽ “tràn ngập” tại thị trường Việt Nam