Từ khóa: người đi bộ sai luật có thể bị ở tù đến 15 năm