Từ khóa: quán bar dừng hoạt động từ 0h 1-8 để phòng dịch covid-19