Từ khóa: tp. hồ chí minh: giải quyết tranh chấp bằng “luật rừng”