Từ khóa: 300 cán bộ pccc cơ sở được hướng dẫn kỹ năng xử lý cháy nổ