Từ khóa: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và làm việc tại Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh