Từ khóa: Cà Mau tích cực triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn II (2016 - 2020 Bộ Y tế UBND tỉnh Cà Mau