Từ khóa: Cướp táo tợn giật điện thoại giữa đường đông người tại Sài Gòn