Từ khóa: HoREA kiến nghị cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài được tham gia bảo lãnh dự án