Từ khóa: Phú Yên: Bắt 4 đối tượng dùng thuốc nổ khai thác hải sản trái phép