Từ khóa: Tin khởi tố hai nguyên tổng giám đốc PVN không đúng sự thật