Từ khóa: các doanh nghiệp của “bầu hiển” ủng hộ thêm 6 tỷ đồng chống covid-19