Từ khóa: cán bộ quân đội hoàng gia campuchia tham gia tập huấn lịch sử quân sự