Từ khóa: cứu 5 người kẹt trong cửa hàng kinh doanh gas bị cháy