Từ khóa: dân bức xúc việc xe chở dăm gỗ lộng hành ở phường hòa thọ tây - đà nẵng