Từ khóa: hà tĩnh: cây cầu – niềm mong ước thành hiện thực