Từ khóa: khánh hòa: cứu 10 thuyền viên quãng ngãi bị ngộ độc trên biển