Từ khóa: khẩn trương triển khai cấp căn cước công dân gắn chip