Từ khóa: khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ huyện thiệu hóa lần thứ xx