Từ khóa: l��� ph��t �����ng phong tr��o x��y d���ng c���ng �����ng ti��u d��ng n��ng nghi���p s���ch