Từ khóa: người dân cần thận trọng trước thông tin quảng cáo attp