Từ khóa: quản lý và giảm phát thải hóa chất độc hại trong ngành dệt may