Từ khóa: tr�����ng thpt chuy��n qu���c h���c hu���