Từ khóa: trung tâm kinh tế - văn hóa phía bắc của hà tĩnh