Từ khóa: việt nam có một đại diện trong top 50 doanh nghiệp quyền lực nhất châu