TP. Hồ Chí Minh: Cần lựa chọn chủ đầu tư uy tín thực hiện nạo vét luồng tuyến trên vùng biển Cần Giờ

KTNT UBND TP. Hồ Chí Minh vừa đề nghị Cục Hàng hải, Bộ Giao thông vận tải ủng hộ chủ trương nạo vét, duy tu, nâng cấp luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia theo hình thức xã hội hoá, tận thu sản phẩm sử dụng bù chi phí....

UBND thành phố đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến trong thi công để tiếp tục triển khai dự án. Tổ chức lựa chọn tư vấn giám sát đủ năng lực để hỗ trợ giám sát thực hiện hợp đồng; phê duyệt phương án hỗ trợ các hộ dân đánh bắt thuỷ sản trên tuyến luồng hàng hải tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi mô hình sản xuất.

Đối với chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Hưng Thịnh (gọi tắt là Công ty Hải Hưng Thịnh), UBND thành phố yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng 404.423m3 sản phẩm đã tận thu đến khi tạm dừng thi công dự án vào năm 2016.

Ngoài ra UBND thành phố cũng đề nghị Công ty Hải Hưng Thịnh phối hợp với UBND huyện Cần Giờ để có phương án bồi thường, hỗ trợ chi phí chuyển đổi ngành nghề, di dời, tháo dỡ đăng đáy cho các hộ ngư dân bị ảnh hưởng trước khi tổ chức thi công đồng thời công khai kế hoạch nạo vét, tận thu cho chính quyền địa phương và nhân dân cùng tham gia kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án.

Hoạt động nạo vét luồng tuyến trên vùng biển Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
Hoạt động nạo vét luồng tuyến trên vùng biển Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

Dự án  xã hội hoá nạo vét, duy tu, nâng cấp luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia Đồng Tranh và tuyến luồng Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia theo Đồng Tranh được triển khai tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai và huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của dự án là nạo vét tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyết tắt Ông Cu – Tắt Bài, Tắt Cua đến sông Gò Gia đáp ứng cho phương tiện thuỷ nội địa và tàu biển có trọng tải đến 3.000 DWT đầy tải đến 5.000 DWT giảm tải hành hải an toàn.

Năm 2015, Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận Công ty Hải Hưng Thịnh làm nhà đầu tư. Tổng khối lượng nạo vét gần 1,4 triệu m3. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư đã thể hiện nhiều vấn đề về năng lực và kinh nghiệm.

Cụ thể, dự án thi công từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2016 do hết thời gian thực hiện hợp đồng và đang hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý liên quan. Chủ đầu tư chỉ mới nạo vét được hơn 404.000m3/1,4 triệu m3.  

Tại Công văn số 295/BCH-MT ngày 27/2/2020 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện, bắt giữ và xử phạt vi phạm hành chính 5 tàu hút cát được khai nhận là do Công ty Hải Hưng Thịnh đứng ra tổ chức cho các phương tiện khai thác cát trái phép trong khu vực thăm dò địa chất để thực hiện dự án.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giao thông vận tải kiến nghị với UBND thành phố xem xét không cấp phép cho Công ty Hải Hưng Thịnh tại dự án.

Do thời hạn hợp đồng đã hết nên để dự án tiếp tục được triển khai, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đề nghị Công ty Hải Hưng Thịnh liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn về việc điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện nạo vét đúng tiến độ, phạm vi dự án và nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Trong khi đó tại Công văn số 918/UBND ngày 10/3/2020, UBND huyện Cần Giờ kiến nghị UBND thành phố tạm thời không chấp thuận triển khai dự án trong thời gian đánh giám xác định nguyên nhân sạt lở đất rừng phòng hộ Cần Giờ. UBND huyện Cân Giờ cũng kiến nghị cục Hàng hải Việt Nam lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong quá trình thi công, không ảnh hưởng đến xâm thực đất rừng, hoạt động sản xuất của người dân.

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn