TP. Hồ Chí Minh rà soát vướng mắc trong quy định phân lô tách thửa

KTNT UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc về quy định tách thửa đất ở thuộc khu vực đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND thành phố quy định việc tách thửa đất ở.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với UBND quận, huyện đánh giá tính khả thi, những bất hợp lý của các khu vực là đất hỗn hợp, đất khu dân cư xây dựng mới trong các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Phân loại, xây dựng tiêu chí điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, để người sử dụng đất trong khu vực thực hiện các quyền theo quy định pháp luật đất đai.

Được biết, Quyết định 60/2017/QĐ-UBND chia đất ở thành nhiều loại, gắn với quy hoạch, như đất ở thuộc quy hoạch dân cư hiện hữu, hiện hữu chỉnh trang, đất xây dựng mới thấp tầng, cao tầng... và đưa ra đất thuộc quy hoạch dân cư  xây dựng chỉ được quyền tách thửa sau 3 năm kể từ ngày rà soát phê duyệt quy hoạch mà chưa thông báo thu hồi, là hoàn toàn trái với quy định của Luật Đất đai, mâu thuẫn với chính điều 1 của quyết định 60.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc về quy định tách thửa đất ở thuộc khu vực đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc về quy định tách thửa đất ở thuộc khu vực đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới.

Trong khi Luật Đất đai chia đất ở thành 2 loại  đất ở đô thị và đất ở nông thôn, quyết định 60/2017/QĐ-UBND lại chia đất ở thành nhiều loại gắn với quy hoạch để cấm công dân thực hiện quyền tách thửa của mình.

Qua rà soát Luật Đất đai 2013, Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng 2013, Luật Quy hoạch 2017 và các nghị định của Chính phủ liên quan đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các loại quy hoạch được quy định tại quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung của TP. Hồ Chí Minh đều không có sử dụng thuật ngữ “quy hoạch xây dựng mới”, “quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp”.

Có thể thấy, việc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Quyết định 60 đã hạn chế quyền tách thửa của người sử dụng đất, nội dung quy định không phù hợp với Luật Đất đai 2013 và Nghị định 01/2017/NĐ-CP khi quy định các trường hợp không được tách thửa.

Tấn Thành

Ý kiến của bạn