TP. Phủ Lý thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội từ 18 giờ 23/9

KTNT Thời gian giãn cách xã hội là 14 ngày, bắt đầu từ 18 giờ ngày 23/9/2021 trên phạm vi toàn TP. Phủ Lý.

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Hà Nam vừa ký Quyết định số 1690/ QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Phủ Lý để phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ 18h00 ngày 23/9.
 

 UBND tỉnh Hà Nam vừa ký Quyết định số 1690/ QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Theo đó, thời gian giãn cách xã hội là 14 ngày, bắt đầu từ 18 giờ ngày 23/9/2021 trên phạm vi toàn TP Phủ Lý.
 
Việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội sẽ thực hiện theo nguyên tắc: Gia đình cách ly với gia đình; thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân phố; xã, phường cách ly với xã, phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.
 
Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
 
Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu: Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý căn cứ Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, theo quy định; xử lý nghiêm các trưởng hợp vi phạm.
 
Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp và hướng dẫn UBND thành phố Phủ Lý khẩn trương thực hiện giãn cách xã hội trên địa bản bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả, đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.
 
Sở Y tế chủ trì, căn cứ yếu tố dịch tễ của các ca dương tỉnh SARS-CoV-2 và tình hình thực tế, huy động cao nhất nguồn lực phố hợp với UBND thành phố Phủ Lý xử lý các ổ dịch trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất.

Người dân TP. Phủ Lý test nhanh với SARS-CoV-2.

 

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao khẩn trương triển khai các kênh phân phối, cung cấp đầy dù điện, nước, lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thiết yếu khác, phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố Phủ Lý; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, lương thực trên địa bàn.
 
Các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn thành phố Phủ Lý tùy theo tính chất công việc bố trí sử dụng CNTT làm việc tại nhà, trừ các trường hợp cần thiết như trực chiến đấu, y tế, cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở và vẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao; tăng cường tổ chức các cuộc họp trực tuyến phủ hợp với điều kiện của từng đơn vị. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong đơn vị do không chấp hành quy định phòng chống dịch theo quy định.
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn