TP.Hồ Chí Minh: Họp mặt truyền thống cán bộ B34 - BCA

7.660 lượt xem


Tác giả: Thanh Hòa

Ý kiến của bạn