Trách nhiệm được khẳng định

KTNT Trong 2,5 ngày (4-5 và sáng 6/6) vừa qua, Quốc hội đã thực hiện phiên chất vấn các thành viên Chính phủ.

Đây là một phần hoạt động giám sát của Quốc hội, cũng là phiên họp được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Họ quan tâm bởi qua các phiên chất vấn này, những vấn đề nóng của cuộc sống được các vị đại biểu Quốc hội - những người đại diện cho quyền lợi của cử tri và nhân dân sẽ yêu cầu một số thành viên Chính phủ trả lời. Đây là cuộc giám sát trách nhiệm của cử tri với cả đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ.

qh.jpg
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu mở đầu phiên chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

 

Với phương thức chất vấn theo nhóm vấn đề và đi đến cùng, qua các phiên họp này, cử tri có thể thấy rõ hơn những việc làm của Quốc hội, của Chính phủ mà do không có điều kiện họ chưa nắm hết, chưa thấy hết, chưa hiểu hết.

Cũng qua các phiên chất vấn này, cử tri và nhân dân thấy được trách nhiệm của đại biểu và các vị “Tư lệnh ngành” tham gia trả lời chất vấn trước các vấn đề do bộ quản lý, nhất là các giải pháp cụ thể nhưng mang tầm chiến lược của bộ. Cũng qua các phiên chất vấn này, sẽ góp phần chấn chỉnh kỷ cương, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các bộ ngành. Đây cũng có thể coi là cuộc sát hạch cả đại biểu Quốc hội, cả các tư lệnh ngành về trí tuệ, tài năng, sự tâm huyết và trách nhiệm.

Thực tế qua 2,5 ngày theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của 4 vị “Tư lệnh ngành” thấy các phiên chất vấn đều sôi nổi, bám sát các vấn đề của cuộc sống và có trách nhiệm. Điều này thể hiện rõ qua số liệu mà Chủ tịch Quốc hội Nguyên Thị Kim Ngân thông báo (230 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn và tranh luận); cũng như những vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn, tranh luận.

Cũng như nhận xét của Chủ tịch Quốc hội, cử tri và nhân dân đánh giá cao trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội thông qua những câu hỏi, những vấn đề các đại biểu chất vấn, tranh luận với các “Tư lệnh ngành”. Cử tri và nhân dân nhận thấy các câu hỏi đều ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, đi thẳng vào vấn đề và trúng với tâm tư, nguyện vọng của người dân. Họ cho rằng, các vị đại biểu đã hoàn thành trọng trách nhân dân gửi gắm, giao phó.

Về các vị bộ trưởng tham gia phiên chất vấn kỳ họp này, cử tri và nhân dân nhận thấy các vị “Tư lệnh ngành” nắm chắc chức năng nhiệm vụ của ngành, thấy rõ những tồn tại và hạn chế của ngành và những lĩnh vực do mình phụ trách. Đã không né tránh khi trả lời chất vấn và khi tranh luận. Nhiều vấn đề nóng được các vị bộ trưởng cam kết sớm đưa ra giải pháp khắc phục.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng nhận xét, các vị “Tư lệnh ngành” vẫn thiếu những giải pháp căn cơ mang tầm chiến lược trước các vấn đề nóng của ngành và của đất nước như: tội phạm ma túy, trật tự an toàn xã hội, sự thiếu bản lĩnh của một số cán bộ, chiến sĩ ngành Công an; công tác quản lý quy hoạch, xử lý sai phạm xây dựng, quy chế cho các hợp đồng BT, tham mưu cho Chính phủ trong quản lý lĩnh vực; đặt trạm thu phí BOT không đúng vị trí, đội vốn và chậm tiến độ các dự án, kết nối giao thông giữa các vùng và các loại hình; xây dựng văn hóa con người Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của ngành kinh tế du lịch, xử lý sai phạm lợi dụng tín ngưỡng để tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi từ tín ngưỡng…

Về sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội, cử tri và nhân dân cho rằng, Chủ tịch Quốc hội đã rất linh hoạt nhưng cũng rất kiên quyết trong điều hành. Nhiều câu hỏi của đại biểu, câu trả lời của “Tư lệnh ngành” được Chủ tịch Quốc hội chấn chỉnh ngay. Chủ tịch cũng đã yêu cầu các vị “Tư lệnh ngành” trả lời kỹ hơn, sâu hơn một số câu hỏi.

Nhìn chung, cử tri và nhân dân thấy trách nhiệm được đề cao trong các phiên chất vấn.

                                    

Thanh Hiền

Ý kiến của bạn